Ανακοινώσεις

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Monday

B2 – Lower

00:15 - 15:00
Αίθουσα: 24

Pre-Junior

00:15 - 15:00
Αίθουσα: 24

B2 – Lower

00:15 - 15:00
Αίθουσα: 24

Tuesday

B1 – Pre lower

00:15 - 15:00
Αίθουσα:24

A – Junior & B – Junior

00:15 - 15:00
Αίθουσα: 24

A – Senior & C – Senior

00:15 - 15:00
Αίθουσα: 24

Webnesday

B1 – Pre lower

00:30 - 15:00
Αίθουσα: 24

A – Junior & B – Junior

00:30 - 15:00
Αίθουσα: 24

A – Senior & C – Senior

00:30 - 15:00
Αίθουσα: 24/h5>

B2 – Lower

00:30 - 15:00
Αίθουσα: 24

Thursday

B1 – Pre lower

00:30 - 15:00
Αίθουσα: 24

A – Junior & B – Junior

00:30 - 15:00
Αίθουσα: 24

A – Senior & C – Senior

00:30 - 15:00
Αίθουσα: 24/h5>

B2 – Lower

00:30 - 15:00
Αίθουσα: 24

Friday

B1 – Pre lower

00:30 - 15:00
Αίθουσα: 24

A – Junior & B – Junior

00:30 - 15:00
Αίθουσα: 24

A – Senior & C – Senior

00:30 - 15:00
Αίθουσα: 24/h5>

B2 – Lower

00:30 - 15:00
Αίθουσα: 24